Michael’s last Goodbye

Until a few days before his death Michael was working on a new CD.

He commented:”The recording is (apart) “different”…really laid back… I like it… rustig.” Songs were send to old friends in Berlin and America. He already heard the music and instruments in his head. The French titel: Reclusion

Songs were taken out and songs were added. One of the outtakes is the cover “Hurt”. A beautiful version, sung with all the emotions Michael had. The song didn’t fit in Michael’s story of the CD. The song was too well known and would draw too much attention.

Michael passed away 10 march 2018 and left a book with instructions, lyrics and comments. The people who worked in recent years to his CD’s now had to finish the project. the CD will be presented at the Music Festival Big Rivers in his hometown Dordrecht on 14 july. The CD will be available at this website.

Two outtakes (Slow and Easy and Hurt) are on a limited edition single. The single will be given away for free (Later more info).

Michael’s story is about memories, time and farewells. Despite new plans for the future he felt maybe this would be his last CD. Listen to his story.

Tot enkele dagen voor zijn dood werkte Michael aan een nieuwe CD.

Zijn commentaar:”The recording is (apart) “different”…really laid back… I like it… rustig.” Songs werden naar oude vrienden in Berlijn en Amerika gestuurd. Hij had de muziek en instrumenten al in zijn hoofd. De Franse titel: Reclusion.

Songs vielen af en werden toegevoegd. Een van de afvallers was de cover “Hurt”. Een prachtige opname en zoals altijd bij Michael vol emotie. De song paste niet in zijn verhaal omdat de song te bekend zou zijn en daardoor teveel de aandacht zou trekken.

Michael overleed op 10 maart 2018. Hij liet een boek na met instructies, teksten en commentaren. De mensen die de laatste jaren aan zijn CD’s werkten moesten nu het project afmaken. De CD wordt gepresenteerd op het muziekfestival Big Rivers in zijn hometown Dordrecht op 14 juli. De CD zal via deze site te verkrijgen zijn.

Van 2 outtakes (Slow and Easy en Hurt) wordt in beperkte oplage een single gemaakt. De singles wordt gratis weggegeven (later meer info).

Michael’s verhaal gaat over herinneringen, tijd en afscheid. Ondanks dat hij al weer nieuwe plannen had voor de toekomst, voelde hij misschien dat dit zijn laatste CD zou zijn. Luister zelf naar zijn verhaal.

Share